Traducións LGB
British flag which links to the web in English
[In English]
Traducións LGB
fotografia da ria de vigo
Menú principal
Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Precios
Ferramentas en liña


Currículo
Licenciada en Tradución e Interpretación na Universidade de Vigo e especializada en textos informáticos co Máster en Novas Tecnoloxías na Universidade Pompeu Fabra. Experiencia en outras empresas como YOUTRANSLATIONS e MONFRI TRASNLATORS, ambas con sede en Inglaterra.[Volver al menú principal]
Linguas

Especialización en inglés, galego e español. Se aceptan textos noutras linguas como italiano, alemán ou francés. Tamén se traballan textos en hebreo e latín para traducir a linguas actuais, pero non viceversa. Non se aceptan textos que non estean nas linguas citadas.[Volver al menú principal]


Tipoloxía de textos

Especialización de textos de ámbito informático ou das novas tecnoloxías en xeral como por exemplo manuais de instrucións, softwares, textos especializados, tutoriais.. Ademais tamén se aceptan outros tipos como os xurídicos e os musicais: declaracións, panfletos de concertos, exposicións...
[Volver al menú principal]


Prazos de entrega


O prazo de entrega será rápido e eficaz cun gran resultado. Se establece entre 48 e 72 horas, dependendo sempre do tamaño do documento. En caso de urxencia poderá ser entregado de volta entre as 12 e 24 horas, pero cun aumento no prezo que é explicado máis abaixo.


[Volver al menú principal]

Precios
Os precios dos textos normais é de 0,04 euros por palabra dentro dos textos do ámbito informático ou das novas tecnoloxías ao ser esta a especialización. Se o texto é doutras co
 a musical ou a xurídica será de 0,06
euros
. Se o texto ten máis de 1000 palabras se fará desconto a 0,03
euros por palabra. En caso de urxente o precio é de 0,08 euros cada unha. Como cliente habitual se realizarán distintos descontos.[Volver al menú principal]

Ferramientas en liña
RAG. Dicionario monolingüe galego da real academia galega
COLLINS. Dicionario monolingüe inglés de Collins

FUNDEU. Páxina web da Fundeu
LEXICOOL. Tradutor de galego a español de Lexicool


[Volver al menú principal]
Para contactar comigo escribídeme a:
gif de correo electrónico
lgarciab2016@gmail.com